top of page
2.jpg

פסיכיאטרית מומחית בתחום הפסיכיאטריה המשפטית, כתיבת חוות דעת לבתי משפט, חוות דעת לביטוח לאומי ומשרד הביטחון.

על תחום הפסיכיאטריה המשפטית וחוות דעת

פסיכיאטריה משפטית הינה תת-התמחות בפסיכיאטריה העוסקת בהשקה שבין עולם הפסיכיאטריה לחוק. העוסקים בתחום זה הינם פסיכיאטרים שבכושרם להעריך את יחסי הגומלין בין מצבים נפשיים לאירועים חיצוניים וכן לתת הערכה, לעיתים מספרית, של הנזק שנגרם לאדם. הערכה זו מוגשת לבית המשפט או לועדות שונות בצורת חוות דעת.

חוות דעת פסיכיאטרית הינה מסמך רפואי המוגש לבית משפט או לוועדות שונות המכיל מידע על מצבו הנפשי והקוגניטיבי של הנבדק.

חוות דעת פסיכיאטרית מתחלקת לשני סוגים עיקריים- הפלילי והאזרחי. חוות דעת בתחום הפלילי לרוב תינתן במסגרת שירותי הפסיכיאטריה הציבורית. לעומת זאת, בתחום האזרחי, חוות דעת פסיכיאטרית לרוב מגיעה מהמגזר הפרטי.

חוות דעת משפטית הינה מסמך ארוך ומפורט אשר לוקח זמן להכינו ולכן לא נמסר במועד הבדיקה הראשונית, אלא במועד מאוחר יותר שיקבע על ידי שני הצדדים.

כתיבת חוות דעת הינה מלאכה לא פשוטה, והיא דורשת היכרות עם עולם המשפט והחוק. אמנם כל פסיכיאטר יכול לכתוב חוות דעת, אך לא כל אחד מכיר את העולם המשפטי. חוות דעת איכותית בכוחה לחרוץ גורלות ולהכריע בבית משפט. לכן- אל תתפשרו בעת בחירת הפסיכיאר.ית ושימו לב לקיום  הכשרה בתחום.

 

לכל שאלה נוספת ניתן לפנות אלי דרך האתר.

bottom of page